polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_0448.jpeg

Plac zabaw mieszczący się przy ul. Dębowej w Zawadzkiem powstał w 2020 r. Miejsce to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jest licznie odwiedzane przez dzieci w różnym wieku. Plac zabaw ma być miejscem przede wszystkim bezpiecznym, ale również atrakcyjnym i inspirującym. Dopełnieniem całości pozostaje jego nazwanie. Stąd też:

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza konkurs na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy placu zabaw spośród propozycji będących inicjatywą użytkowników tego miejsca.

 • Nazwa placu zabaw powinna być krótka (maksymalnie pięć słów) i zachęcająca do odwiedzenia miejsca, powinna wywoływać pozytywne skojarzenia związane z zabawą i rekreacją, oddawać charakter obiektu, być oryginalna, a także zawierać wartości marketingowe takie, jak: łatwość rozpoznania i identyfikowania obiektu oraz łatwość zapamiętania nazwy.
 • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zawadzkie w wieku 7-12 lat.
 • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w terminie do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem; zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą oceniane), z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem”, w jeden z poniższych sposobów:
 1. przesyłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (ul. Dębowa 13,
  47-120 Zawadzkie);
 2. osobiście, wrzucając do specjalnej skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu;
 3. skorzystać z poczty elektronicznej i wysyłać wraz z podpisaną i zeskanowaną (lub sfotografowaną) kartą zgłoszenia na adres mailowy: umig@zawadzkie.pl, promocja@zawadzkie.pl.

 

 • Dla zwycięzcy konkursu Organizator przeznacza nagrodę rzeczową o wartości 200 zł brutto.
 • Uwaga ! Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty
  zgłoszenia uczestnika do konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem (której wzór stanowi załącznik do Regulamin konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem) wraz z wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz podaniem danych, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulamin konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem.

Regulamin konkursu na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem dostępny w pliku załączonym poniżej.

 

×

Wyszukaj w serwisie