polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Pragniemy poinformować mieszkańców gminy Zawadzkie o uruchomionej akcji przekazywania masek medycznych w ramach dystrybucji dla wszystkich obywateli kraju. Maseczki będą  dostępne w ilości po 4 sztuki dla mieszkańca od dnia 7 maja 2021 r. do wyczerpania zapasów.

 Maseczki dla mieszkańców sołectwa Kielcza i Żędowice zostały przekazane do rozdysponowania sołtysom zaś mieszkańcy Zawadzkiego będą mogli odbierać maseczki w  wyznaczonych punktach:

   Biblioteka publiczna w godzinach pracy placówki,

   Siedziba Straży Pożarnej w Zawadzkiem przy ul. Stawowej 6, w dniach czwartek i piątek

w godzinach od  10.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 18.00,

   Ośrodek Pomocy Społecznej  w godzinach pracy placówki,

   w holu Urzędu dla mieszkańców załatwiających sprawy w urzędzie.

 

Dodatkowo informujemy, że maseczki przekazano do:

   Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem,

   Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy,

   Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach,

   Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddz. Integracyjnym,

   Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem,

   Przedszkola Publicznego w Żędowicach,

   Przedszkola Publicznego w Kielczy

   Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.

 

 Jednocześnie informujemy, iż zważając na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, odbiór maseczek  będzie możliwy w wyznaczonych powyżej punktach przez jednego  przedstawiciela rodziny z zachowaniem  wymogów sanitarnych.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie