polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_0635.jpeg

W dniu 13 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego - Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek oraz Pani Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przekazali Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi Stachowskiemu umowę   o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022", na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Gmina Zawadzkie otrzymała dotację celową w wysokości 5000,00 zł, która zostanie przeznaczona na  realizację zadania pn. „Ogrodzenie placu rekreacyjnego przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach".

 

×

Wyszukaj w serwisie