polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_0670.jpeg

W dniu 20 maja br. w tut. Urzędzie zostało podpisane porozumienie pomiędzy TAURON Nowe Technologie S.A.  z siedzibą we Wrocławiu a gminą Zawadzkie.Przedmiotem zawartego porozumienia jest opracowanie przez TAURON Nowe Technologie S.A.  inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w gminie, a także opracowanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Zawadzkie. Jest to pierwszy krok do podjęcia dalszych działań zmierzających do wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

×

Wyszukaj w serwisie