polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ulicy Waryńskiego 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6476/25722 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 393/1, 393/2, 393/3 i 393/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Miarki 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5427/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz do lokalu Miarki 3.pdf
PDFWykaz - ul. Waryńskiego 11.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie