polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 12 czerwca 2021 r.  w Zawadzkiem miało miejsce wydarzenie upamiętniające 100. rocznicę III Powstania Śląskiego. Organizatorem wydarzenia pn. „Pancerna historia III Powstania Śląskiego – powstańcze pociągi huty w Zawadzkiem” było Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oddział w Opolu z Panią Iwoną Solisz, Prezesem Stowarzyszenia na czele, przy współudziale gminy Zawadzkie – reprezentowanej przez Pana Mariusza Stachowskiego Burmistrza Zawadzkiego. Z tej okazji przy tablicy upamiętniającej budowę w hucie w Zawadzkiem pociągów pancernych podczas III Powstania Śląskiego (położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej) odbyły się prace porządkowe i konserwatorskie. 
Następnie zorganizowano warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych związanych z historią III Powstania Śląskiego i pociągów pancernych. Warsztaty sztukatorskie, malarskie, hafciarskie, czy rozrywki rodzinne odbywały się w sąsiedztwie Kinoteatru przy ul. Hutnika oraz tablicy pamiątkowej. 
W kolejnej części uroczystości, zebranych powitał Pan Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii huty i roli, jaką odegrała dla powstań śląskich. Następnie odbył się wykład Pana Roberta Wencla - pracownika Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny pn. „Pociągi pancerne podczas III Powstania Śląskiego na tle działalności huty w Zawadzkiem”. Natomiast konserwator zabytków – Pani Magdalena Schneider przedstawiła zebranym referat zatytułowany „Konserwacja parowozów i pociągów oraz ich współczesna ekspozycja”. Na koniec została zaprezentowana gra „3P” – poświęcona powstańczym pociągom pancernym z Zawadzkiego. 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Inicjatorów tego szczególnego wydarzenia, jak również dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i organizację tej wyjątkowej lekcji historii w Zawadzkiem.    

 

 

×

Wyszukaj w serwisie