polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

OGŁOSZENIE

         Zawiadamiam, że na wniosek radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem, zmieniony został tryb obradowania na Sesji  Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2021 r. W tym dniu sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

 

Porządek obrad sesji jest dostępny na stronie http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/16940/zawiadomienie-na-sesje-rady-miejskiej-w-dniu-28-czerwca-2021-r-2.pdf.

 

Zgodnie z wcześniejszą informacją na sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem 28 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za 2020 rok. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Osoby, które chcą uczestniczyć w debacie składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte  podpisami, co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko, adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz adres e-mail (adres e-mail w przypadku udziału w sesji w trybie on-line). Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,  ul. Dębowa 13, do dnia 25 czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Druki do pobrania: bip.zawadzkie.pl w zakładce Raporty o stanie gminy.

 

Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w zawadzkiem.html.

 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uczestników sesji obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  w Zawadzkiem

 

                                                                                                   Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie