polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_0448.jpeg

Zakończono procedurę związaną z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Zawadzkiego na najciekawszą nazwę placu zabaw przy ul. Dębowej w Zawadzkiem. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. Zgodnie z regulaminem, konkurs skierowany był do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dwoje z nich nie spełniło warunku wieku, w związku z czym ich prace nie podlegały ocenie. Po przeprowadzonej analizie i ocenie przedłożonych nazw placu zabaw, mając na uwadze wytyczne zawarte w regulaminie, komisja konkursowa stwierdziła, że proponowane nazwy nie oddają wystarczająco charakteru obiektu, jak również nie zawierają wartości marketingowych pozwalających na łatwość rozpoznania
i identyfikowania obiektu. W związku z powyższym, komisja konkursowa postanowiła odstąpić od wskazania trzech najciekawszych propozycji spełniających warunki regulaminu i przedłożenia Burmistrzowi Zawadzkiego w celu dokonania wyboru jednej z nich.  Na tej podstawie konkurs pozostanie bez rozstrzygnięcia. Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział.

×

Wyszukaj w serwisie