polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji

 

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych do ubiegania się o Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny. Nagroda za rok szkolny 2020/21 przyznawana jest w dwóch kategoriach: WIEDZA – do 30 nagród Prymus Opolszczyzny, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz SZTUKA – do 30 nagród Prymus Opolszczyzny, dla uczniów szkół artystycznych oraz uczniów z pozostałych typów szkół, osiągających sukcesy artystyczne. Wzorem roku ubiegłego najlepsi uhonorowani zostaną nagrodą pieniężną w kwocie 2.500 zł.

 

            Ponadto, Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków
o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji. Nagroda może być przyznana: nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycielom szkół ponadpodstawowych, policealnych, nauczycielom/wychowawcom/instruktorom placówek oświatowych, dyrektorom/pracownikom szkół i placówek oświatowych, niebędącym nauczycielami oraz osobom działającym w organizacjach pozarządowych lub na ich rzecz.

 

            Regulaminy ww. nagród wraz z wnioskami, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/.

 

Wnioski należy dostarczyć w terminie do 9 lipca br.:

 

 1. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji:
 • listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 • za pośrednictwem platformy ePuap (decyduje data nadania przesyłki)

na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

 • lub – w uzasadnionych przypadkach – w siedzibie Departamentu Edukacji
  i Rynku Pracy
  , po wcześniejszym kontakcie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (nr tel. 77 44 67 831/837/838 lub e-mail: dep@opolskie.pl);

 

 1. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny:

W kategorii WIEDZA:

 • listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 • za pośrednictwem platformy ePuap (decyduje data nadania przesyłki)

na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

 • lub bezpośrednio do siedziby Departamentu: jedynie w uzasadnionych przypadkach,
  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy
  (nr tel. 77 44 67 838, 77 44 67 837).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 77 44 67 838/837/831 lub e-mail: .

W kategorii SZTUKA:

 • listownie(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 • za pośrednictwem platformy ePuap (decyduje data nadania przesyłki)

na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

 • lub bezpośrednio do siedziby Departamentu: jedynie w uzasadnionych przypadkach,
  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Kultury, Sportu
  i Turystyki (nr tel. 77 44 29 336, 77 44 29 337).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 77 44 29 336/337 lub e-mail: .

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie