polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

OGŁOSZENIE
Burmistrz Zawadzkiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
- stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

www.bip.zawadzkie.pl, www.zawadzkie.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

DOCNabór na stanowisko OZ w USCOZ czerwiec 2021.doc

PDFNabór na stanowisko OZ w USCOZ czerwiec 2021.pdf

×

Wyszukaj w serwisie