polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

grafika na stronę.png

 

 

Od 1 lipca br. rusza spis źródeł ciepła. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości został zobowiązany do poinformowania, jakie źródło ciepła posiada.

Można to uczynić samodzielnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ bądź też skorzystać ze wsparcia gminy, która podpowie mieszkańcom jak wypełnić taką deklarację. Jeśli natomiast dana osoba nie będzie miała możliwości wypełnienia deklaracji w sposób elektroniczny, to możliwe jest wypełnienie jej w tradycyjny sposób, w wersji papierowej i następnie przekazanie jej do tut. Urzędu.

Pozyskane w ten sposób dane zostaną umieszczone w specjalnej bazie danych pod nazwą Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) i pomogą w przyszłości w ograniczaniu smogu poprzez wyłapanie milionów niewielkich źródeł ciepła, które są nadal w użyciu, a nie spełniają żadnych norm.

Jakie grożą nam konsekwencje za niezłożenie takiej deklaracji?

Zaniedbanie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny wymierzaną w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 457 ze zm.). Ponadto mandatem w wysokości 500 zł za niełożenie deklaracji będzie mogła ukarać policja, straż gminna albo uprawnieni urzędnicy (gdy w gminie nie ma takiej formacji). Jeśli uchylimy się od zapłacenia mandatu, sprawa kierowana jest do sądu – wówczas maksymalna grzywna dla właściciela nieruchomości wyniesie 5 tys. zł.

Celem danej akcji nie jest jednak karanie obywateli, dlatego też wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu. W sytuacji, gdy deklaracja wpłynie po czasie, ale zanim burmistrz „powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia”, będzie można uniknąć sankcji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Poniżej zamieszczamy dla Państwa przydatne załączniki:

1. Informator dla właścicieli i zarządców.  

PDFInformator dla właścicieli i zarządców.pdf (2,51MB)

2. Instrukcja składania deklaracji online.

PDFInstrukcja złożenia deklaracji w formie elektronicznej.pdf (743,87KB)

3. Przykładowo wypełniona deklaracja dot. budynków i lokali mieszkalnych.  

PDFPrzykład wypełnionej deklaracji A.pdf (1,92MB)

4. Przykładowo wypełniona deklaracja dot. budynków i lokali niemieszkalnych. 

PDFPrzykład wypełnionej deklaracji B.pdf (1,74MB)

5. Deklaracja do wypełnienia dot. budynków i lokali mieszkalnych.

PDFFormularz A budynki mieszkalne.pdf (96,45KB)

6. Deklaracja do wypełnienia dot. budynków i lokali niemieszkalnych.  

PDFFormularz B budynki niemieszkalne.pdf (91,36KB)

×

Wyszukaj w serwisie