polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZESPÓŁ KONSULTACYJNO-DORADCZY MŁODZIEŻY OBRADUJE

W dniu 1 lipca 2021 r. po raz pierwszy w tej kadencji  w trybie stacjonarnym obradował Zespół Konsultacyjno-Doradczy  Młodzieży działający przy Burmistrzu Zawadzkiego. Zespół pod przewodnictwem Maksymiliana Polisa na spotkaniu miedzy innymi przeanalizował wyniki ankiety nt. potrzeb młodych w Zawadzkiem oraz zapoznał się z projektem, do którego przystąpiła gmina - „Strategia młodzieżowa Opolszczyzna”.  

×

Wyszukaj w serwisie