polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

W dniu 16 listopada 2020 r. gmina Zawadzkie w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju”
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. W związku z powyższym gmina Zawadzkie planuje przeprowadzić remont pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Zawadzkiem, tak aby zahamować niszczenie tego wyjątkowego miejsca. Ponadto gmina chciałaby zagospodarować także przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu mogiły, podnosząc jej walory estetyczne, i co za tym idzie ustawić tablicę edukacyjno-informacyjną dotyczącą powstań śląskich i przebiegu ich działań na terenie gminy Zawadzkie.

W dniu 23.03.2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań mieszczących się w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Gminie Zawadzkie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 33.062,00 zł.

Ze względu na wysokie koszty realizacja danego zadania gmina Zawadzkie zwróciła się również do Wojewody Opolskiego o wsparcie finansowe w tym zakresie. Decyzją z dnia 05.05.2021 r. został zwiększony plan dotacji dla Gminy o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont mogiły Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.

Gminie Zawadzkie udało się więc pozyskać aż dwa źródła dofinansowania. Niestety w dalszym ciągu pozostaje spora część na pokrycie kosztów realizacji zadania, które Gmina zamierza pokryć ze środków własnych.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

×

Wyszukaj w serwisie