polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Prawa pracowników sezonowych w UE – kampania

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE 
w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację i warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej to specjalność sieci EURES.

Poprzez kampanię prowadzoną sieć EURES chciałaby przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 
https://eures.praca.gov.pl 
gdzie w zakładce PRAWA PRZEZ CAŁY ROK,
publikowane będą różnego rodzaju informacje
 w ramach kampanii,
w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy
i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

×

Wyszukaj w serwisie