polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r.
 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
 2. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne i organizacyjne.
 4. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad Sesji.     

 

     

Przewodniczący

                                                                                   Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                 Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie