polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_0868.jpeg

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych oraz żłobka, dla których organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie. Podczas spotkania zebrani omówili stan przygotowania placówek do nowego roku szkolnego, szczególnie pod kątem zapowiadanej IV fali pandemii COVID-19. Ponadto, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, Burmistrz w imieniu władz samorządowych gminy Zawadzkie podziękował Pani Beacie Brzezińskiej za 5-letnie kierowanie szkołą, zaangażowanie i wszelkie działania, które przyczyniły się do rozwoju placówki i uczniów. Ponadto, wręczył  powierzenia oraz stosowne pełnomocnictwa nowo wybranemu dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem Pani Małgorzacie Rabickiej oraz dyrektorom, którym stanowiska zostały przedłużone tj. dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem Pani Renacie Grzybek oraz dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Żędowicach Pani Ewie Trepka. Na zakończenie Burmistrz Zawadzkiego życzył wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkół, przedszkoli i żłobka oraz uczniom i wychowankom samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie