polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

3 września 2021

Informacja prasowa

 

Działasz na terenie powiatu strzeleckiego? Możesz zdobyć grant w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

 

Lokalne inicjatywy napędzają rozwój mieszkańców. Właśnie dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny zapraszają samorządy i organizacje pozarządowe z gmin Kolonowskie i Zawadzkie do udziału w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Można otrzymać do 20 000 zł dofinansowania na realizację takich projektów jak zakup drona ratowniczego, rewitalizacja terenów zielonych czy organizacja warsztatów dla dzieci. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2021 roku.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy dla samorządów, ich jednostek organizacyjnych - m.in. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej - oraz organizacji pozarządowych. Już po raz trzeci Polskie Sieci Elektroenergetyczne dofinansują inicjatywy lokalne na terenach, w których prowadzą działania inwestycyjne. Wśród nich znajdą się gminy Kolonowskie i Zawadzkie.

Tym razem lokalni działacze i aktywiści mogą zgłaszać projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne poprawiające jakość życia mieszkańców 

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – W tym roku w całej Polsce planujemy przekazać lokalnym społecznościom rekordowe wsparcie w łącznej wysokości 3,3 miliona złotych – dodaje.

Projekty realizowane ze wsparciem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” docierają do szerokiego grona. Zarówno dzieci i młodzież, seniorzy oraz lokalni działacze społeczni z województwa opolskiego korzystają m.in. z nowych defibrylatorów czy fantomów, które przyczyniły się do podniesienia wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każda kolejna tura „WzMOCnij swoje otoczenie” pokazuje zaangażowanie lokalnych działaczy w funkcjonowanie ich społeczności – zaznacza Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Cieszymy się, że możemy być częścią tych pozytywnych zmian. Nie możemy doczekać się, aż poznamy kolejne pomysły, które czekają na realizację – podkreśla.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły do 30 września. Wyniki rekrutacji poznamy już w październiku. Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

---

Kontakt dla mediów:
Karolina Obajtek
783 486 514
karolina.obajtek@propsypr.pl

 

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP)
w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.  PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną
i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. 

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizują ponad 1600 km już istniejących linii. 

×

Wyszukaj w serwisie