polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Prace Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży

Gmina Zawadzkie znalazła się wśród 14 gmin z terenu województwa opolskiego, które biorą udział w projekcie „Strategia Młodzieżowa Opolszczyzna” organizowanym przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” oraz Samorząd Województwa Opolskiego. 

9 września br. odbyły się pierwsze warsztaty dla członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży przy Burmistrzu Zawadzkiego. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów społeczno-demokratycznych oraz przekazanie wartości, jakie powinny towarzyszyć w działalności na rzecz młodzieży, za pomocą Drabiny Harta. 

Za warsztaty merytorycznie odpowiadała Prezes Stowarzyszenia „Europa Iuvenis” Magdalena Lenartowicz. Członkowie Zespołu wyczekują drugiego szkolenia, które z pewnością będzie obfite w nową wiedzę i docelowo pozytywnie wpłynie na kształtowanie się polityki młodzieżowej w Gminie Zawadzkie. 

Należy nadmienić, że zwieńczeniem projektu „Strategia Młodzieżowa Opolszczyzna” będzie powstanie Lokalnej Strategii Młodzieży, która będzie zawierała w sobie diagnozę problemów zawadczańskiej młodzieży, założenia i rekomendacje dla władz samorządowych, mające na celu polepszenie warunków życia młodych w Zawadzkiem. 

1.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie