polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

Dnia 27 września 2021 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r.  
 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., w tym:

1)   przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2021 r.;

2)    opinia komisji wspólnej;

3)    dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.;

4)   głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy

       za  I półrocze 2021 r.

 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
  2. w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne i organizacyjne.
 6. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Zakończenie obrad Sesji.             

Przewodniczący

                                                                                                      Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

                                                                                                                   Dariusz Zajdel

 

 

×

Wyszukaj w serwisie