polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Gmina Zawadzkie realizuje przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów projekt pn. „Umiem pływać”. W ramach projektu 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 20 września 2021 roku do dnia 20 października 2021 roku będzie uczestniczyć w zorganizowanych lekcjach pływania. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach liczących po 15 osób, dwa razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne (90 minut), łącznie 20 godzin dla każdego uczestnika. Lekcje pływania odbywają w poniedziałki i środy, w godzinach popołudniowych od 15.30 do 17.00. Naukę pływania prowadzą instruktorzy Centrum Rekreacji i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich.

Kwota dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 6000,00 zł
Wkład własny gminy Zawadzkie: 5400,00 zł.

 

×

Wyszukaj w serwisie