polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ratownik medyczny.jpeg

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

składamy najlepsze życzenia wszystkim Ratownikom Medycznym,

Lekarzom, Dyspozytorom Medycznym oraz innym Osobom Zaangażowanym  

w System Ratownictwa Medycznego,                          

którzy każdego dnia w swej pracy za najwyższą wartość uznają dobro drugiego człowieka.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za sumienną pracę, szybkie i sprawne

działanie oraz wysiłek wkładany w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.                

W tak ważnym dniu życzymy Państwu zdrowia, szczęścia oraz satysfakcji                  

                                                  w wykonywaniu tego trudnego, lecz i pięknego zawodu, a także wielu sukcesów     

                                                                             i wytrwałości z realizacji życiowych wyzwań.                                                                                                                             

                                                                           

 

                                                                Przewodniczący                                 Burmistrz Zawadzkiego

                                                 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                              Dariusz Zajdel                                         Mariusz Stachowski

 

×

Wyszukaj w serwisie