polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja o sposobie zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego

Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać telefonicznie do  Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pod podanymi niżej nr telefonów lub drogą elektroniczną:

  • 77 46 23 136,
  • 77 46 23 138,
  • 77 46 23 140,

W celu szybkiego załatwienia sprawy należy podać dokładny adres pod którym znajduje się uszkodzona latania oraz numer słupa energetycznego.

Natomiast awarie oświetlenia zagrażające życiu (złamane słupy, zerwane linie, uszkodzone i niezabezpieczone skrzynki) należy zgłaszać pod całodobowy numer pogotowia energetycznego 991.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie