polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania. Nie będzie natomiast pytać o zarobki, numer karty, PIN czy majątek. Całość badania kontrolnego ma zająć ok. 10 minut.

Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie internetowej spis.gov.pl (tam też będzie można zweryfikować tożsamość ankietera, podobnie jak na infolinii 22 279 99 99).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy ustawy (art.27) o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. z 9 sierpnia 2019 r. Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.

×

Wyszukaj w serwisie