polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2021 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2021”. Dofinansowanie  wyniosło 978,25 zł, co stanowiło  52,88 % kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało dwóch /2/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 1,50 Mg odpadów zawierających azbest.

×

Wyszukaj w serwisie