polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zaistniałymi utrudnieniami podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która miała miejsce w dn. 08.11.2021 r., informujemy, iż wszelkie problemy podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do  Lidera konsorcjum tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. pod numerem 77 46 22 200.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., jako Lider konsorcjum, jest podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie w tym m.in. organizowanie zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

Spora ilość dowożonych odpadów, spowodowała chaos oraz zdenerwowanie, co w efekcie przyniosło negatywny odzew wśród mieszkańców gminy Zawadzkie, którzy swoim zachowaniem wyrażali niezadowolenie w kierunku osób najmniej odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację tj. Burmistrza Zawadzkiego oraz Urzędników Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Zważywszy na zaistniałą sytuację, tut. Urząd podjął działania celem wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

Ponadto, mając na uwadze ilość dowożonych odpadów, ponownie apelujemy by dostarczane odpady pochodziły tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy.

×

Wyszukaj w serwisie