polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFinformacja - ocena oos..pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie