polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że zostały wywieszone, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ulicy Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4262/133656 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 415/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
  • lokal mieszkalny Nr 19 w budynku przy ulicy Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5466/133656 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 415/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
  • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Miarki 5 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7764/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 587/XXXI/2021, Nr 588/XXXI/2021, Nr 589/XXXI/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

PDFwykaz - ul. N.Osiedle 1.14.pdf
PDFwykaz - ul. N.Osiedle 1.19.pdf
PDFwykaz - ul. Miarki 5.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie