polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie www.bip.zawadzkie.pl w zakładce:
MENU BIP - INFORMACJE  - INFORMACJA PUBLICZNA 
znajduje się zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie.

http://bip.zawadzkie.pl/120/141/informacja-publiczna.html

×

Wyszukaj w serwisie