polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wsparcie PSE dla projektów społecznych z powiatu strzeleckiego

Najbliższe miesiące przyniosą pozytywne zmiany w regionie! Dzięki grantom z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Zawadzkie powstanie nowe miejsce wokół jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej kultywujące strażacką tradycję Kielczy oraz zostanie zrewitalizowany plac Hutnika. Strażacy z gminy Kolonowskie zyskają zaś nową kamerę termowizyjną.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział w realizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Właśnie zakończyła się jego III edycja. Wśród laureatów znalazły się gminy Kolonowskie i Zawadzkie. Ta pierwsza, na wniosek lokalnej OSP w najbliższych miesiącach zyska nową kamerę termowizyjną połączoną z dronem, która znacznie poprawi bezpieczeństwo i efektywność działań ratunkowych. Inaczej do programu podeszli  strażacy z Kielczy, którzy grant przeznaczą na budowę drewnianej wiaty i posadzki.

Gmina Zawadzkie ma podwójne powody do radości, bowiem laureatem została także Biblioteka Publiczno-Gminna, która zrealizuje projekt stworzenia ścieżki edukacyjnej. Realizacja tego projektu pomoże zachować lokalne dziedzictwo kulturowe. Projekt zakłada też mobilizację lokalnej społeczności i podniesienie jej zaangażowania w planowanie wspólnej przestrzeni. Tablice informacyjne będą pomocne w zgłębianiu lokalnej historii hutnictwa, a dodatkowo plac zyska nowe oblicze, dzięki czemu stanie się bardziej atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców.

To kolejne projekty realizowane w ramach “WzMOCnij swoje otoczenie” na terenie województwa opolskiego. Tylko w tym roku dofinansowane zostały projekty o łącznej sumie prawie 80 tys. złotych. Dzięki wsparciu PSE Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach utworzyła Centrum Nauki Pierwszej Pomocy, a w gminie Nysa ustawiona została e-ławka z funkcją ładowania, która promuje działania na rzecz ochrony środowiska i jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących.

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE – Cieszymy się, że projekty sygnowane logiem “WzMOCnij swoje otoczenie” od tego roku będą realizowane także w powiecie strzeleckim.

Projekty z gmin Kolonowskie i Zawadzkie zostały wybrane spośród 182 zgłoszeń w jesiennej turze rekrutacji. Wartość tegorocznego wsparcia przekazanego lokalnym społecznościom od PSE przekroczyła 3,6 mln zł.

 

WSO_logotyp.jpeg


 

×

Wyszukaj w serwisie