polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2022 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu: PDFzarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.pdf (1,46MB)

Formularz oferty: DOCoferta-realizacji-zadania-publicznego.doc (145,00KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie