polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DODATEK OSŁONOWY

Informujemy mieszkańców, że  od 4 stycznia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Dodatek osłonowy  stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z ww. przepisami dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby uzyskać dodatek osłonowy  należy złożyć  wniosek  do 31 stycznia 2022 roku – wówczas dodatek będzie wypłacony w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które nie  złożą wniosku do końca stycznia br., będą nadal mogły ubiegać się o wsparcie.

Wówczas wniosek  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br. –  w tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski przyjmowane będą przez wyznaczonych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Bliższych  informacji w przedmiocie sprawy można uzyskać pod nr tel. 77 46 22 095  lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11 w godzinach pracy Ośrodka.

5ff13255-a788-4df1-b61a-458acc4c42e1.png

×

Wyszukaj w serwisie