polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie!

Przypominamy, iż w dniach od 4 stycznia do 24 stycznia 2022 r. można zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 rok. Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy Zawadzkie (www.zawadzkie.pl zakładka "GMINA" - "BUDŻET OBYWATELSKI") lub zgłosić się po niezbędne druki do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (przy ul. Dębowej 13). Dodatkowo wzór wniosku do pobrania poniżej.

Wypełniony formularz można złożyć w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z dopiskiem „Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie na rok 2022” (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 rok oraz do zgłaszania zadań, bo naprawdę warto. Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022: 50.000 zł.

 

  1. Wzór wniosku PDFFormularz zgłoszenia propozycji zadania budżetu obywatelskiego gminy zawadzkie na rok 2022.pdf
  2. Regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok (uchwała) PDFuchwala-nr-XXXIII-237-21-w-spr-przyjecia-regulaminu-budzetu-obywatelskiego-gminy-zawadzkie-na-2022-r.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie