polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że:

- w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstw rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8"  zwrócił się do organów o wydanie opinii i uzgodnień,

- w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 2 arkusz 23 obręb Świbie, gmina Wielowieś" zebrał materiały dowodowe, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

PDFZAWIADOMIENIE (2) - rozbudowa gospodarstwa.pdf (51,23KB)
PDFzawiadomienie (3)- Farma fotowoltaiczna Świbie.pdf (71,93KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie