polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu  24 stycznia  2022 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.   
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  2. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach;
  3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2021;
  4. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r.;
  5. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r.;
  6. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r.
 2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 3. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność  gminy Zawadzkie.  
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne i organizacyjne.
 7. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Zakończenie obrad Sesji.             

 

 

Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

 

                                                                                                                     Dariusz Zajdel

 

×

Wyszukaj w serwisie