polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Pragniemy poinformować mieszkańców gminy Zawadzkie o uruchomionej akcji przekazywania masek medycznych w ramach dystrybucji dla wszystkich obywateli kraju. Maseczki są  dostępne w ilości po 5 sztuk dla mieszkańca od dnia 31 stycznia 2022 r. do wyczerpania zapasów.

Maseczki dla mieszkańców sołectwa Kielcza i Żędowice zostały przekazane do rozdysponowania sołtysom zaś mieszkańcy Zawadzkiego będą mogli odbierać maseczki w wyznaczonych punktach:

•    Biblioteka Publiczna  w Zawadzkiem w godzinach pracy placówki,

•    Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w godzinach pracy placówki,

•    w holu Urzędu w Zawadzkiem dla mieszkańców załatwiających sprawy w urzędzie.

 

Dodatkowo informujemy, że maseczki przekazano do:

•    Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem,

•    Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy,

•    Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach,

•    Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem,

•    Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem,

•    Przedszkola Publicznego w Żędowicach,

•    Przedszkola Publicznego w Kielczy

•    Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.

 

 Jednocześnie informujemy, iż zważając na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, odbiór maseczek  będzie możliwy w wyznaczonych powyżej punktach przez jednego  przedstawiciela rodziny z zachowaniem  wymogów sanitarnych

×

Wyszukaj w serwisie