polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dot. wysokości opłaty za odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku z terenu gminy Zawadzkie, informujemy, że zasady zbiórki odpadów i  wysokość opłaty, na chwilę obecną pozostają BEZ ZMIAN.

Od stycznia 2022 roku, na terenie gminy Zawadzkie, obowiązują takie same stawki i formy wpłaty.

Dla przypomnienia:

  • 31,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

  • 62,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

  • 28,00 zł za mieszkańca, który zadeklarował zagospodarowanie odpadów BIO we własnym kompostowniku (ulga 3 zł).

Numery indywidualnych rachunków bankowych również nie uległy zmianie.

×

Wyszukaj w serwisie