polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Marszałek Województwa Opolskiego przekazuje informacje dotyczące 4. Edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW
W ramach 4 edycji MBO zgłoszono 78 wniosków na łączną kwotę ponad 8,3 miliona zł. Na etapie oceny formalno-prawnej oraz merytorycznej odrzucono 24 propozycje zadań (m.in. ze względu na błędnie wypełnioną listę poparcia lub jej brak, czy też niezgodność z kompetencjami samorządu województwa). 

 

Ostatecznie dopuszczono do głosowania 54 wnioski w ramach 5 subregionów: 36 propozycji zadań powiatowych i 18 wniosków subregionalnych, według zestawienia:
1. m. Opole, opolski – 6 wniosków subregionalnych i 6 powiatowych
2. nyski, brzeski – 2 wnioski subregionalne i 8 powiatowych
3. kluczborski, namysłowski, oleski – 4 wnioski subregionalne i 8 powiatowych
4. głubczycki, krapkowicki, prudnicki – 3 wnioski subregionalne i 9 powiatowych
5. strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski – 3 wnioski subregionalne i 5 powiatowych

 

W 2022 roku w ramach 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego po ocenie do głosowania dopuszczonych zostało najwięcej propozycji zadań o charakterze:
· kulturalnym (21 wniosków). 
· prospołecznym i prozdrowotnym (15 wniosków)
· edukacyjnym (9 wniosków)
· sportowym i turystycznym (9 wniosków) dla dzieci i młodzieży, ale także spotkania dzieci i młodzieży ze znanymi osobami piłki nożnej, 

 

O tym, jakie projekty będą docelowo realizowane zadecydują mieszkańcy w ramach głosowania - elektronicznego
lub tradycyjnego, na kartach do głosowania.

ZASADY GŁOSOWANIA
Głosować można w terminie od 10 do 25 lutego. Do podziału są 3 mln zł. Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia konieczna jest
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na karcie do głosowania.
Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz. Karty można pobrać ze strony www.budzet.opolskie.pl. Jest 12 kart do wyboru dla każdego powiatu.


Jak można oddać swój głos:
- elektronicznie na stronie internetowej poprzez oddanie głosu w generatorze na stronie
www.budżet.opolskie.pl , który będzie uruchomiony od 10 lutego br.,
- poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- poprzez przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej do 30 marca tego roku. Informacja, które projekty zostaną wybrane, pojawią się na stronie internetowej urzędu i MBO oraz na facebooku.

PUNKTY INFORMACYJNE MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Opole: Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

powiat opolski: Starostwo Powiatowe w Opolu, 45-
068 Opole, ul. 1 Maja 29

powiat nyski: Starostwo Powiatowe w Nysie, Nysa, ul.
Piastowska 33

powiat brzeski: Muzeum Piastów Śląskich, 49-300
Brzeg, Plac Zamkowy 1

powiat kluczborski: Urząd Miejski w Kluczborku, 46-
200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

powiat namysłowski: Urząd Miejski w Namysłowie,
46-100 Namysłów, ul. Duboisa 3,

powiat oleski: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 46-
300 Olesno, ul. Pieloka 21,

powiat głubczycki: Urząd Miejski w Głubczycach, 48-
100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14

powiat krapkowicki: Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

powiat prudnicki: Prudnicki Ośrodek Domu Kultury i
Biblioteki Publicznej, 48-200 Prudnik, Kościuszki 1A

powiat strzelecki: Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich, Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

powiat kędzierzyńsko-kozielski: Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul.
Piramowicza 32

×

Wyszukaj w serwisie