Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – złagodzenie skutków wysokich cen gazu

Rządowa tarcza antyinflacyjna

Brak opisu obrazka

 

Jednym z elementów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania, które mają złagodzić skutki wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim,  będą mogły z nich skorzystać liczne instytucje i jednostki gminne, w tym:

- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

- podmioty systemu oświaty,

- podmioty prowadzące żłobki i kluby sportowe,

- podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,

- ochotnicze straże pożarne

- organizacje pozarządowe

- warsztaty terapii zajęciowej.

Warunkiem koniecznym uzyskania preferencyjnych taryf jest złożenie odpowiednich oświadczeń swoim dostawcom.

Istotnym jest, aby uzyskać ochronę z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., złożenie oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 marca br.