polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

loga prow.jpeg

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00046-65151-UM0800123/20 z dnia 11 czerwca 2021 r.
Typ operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 

TYTUŁ OPERACJI    
Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach   

CELE OPERACJI
"Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę 0,195 km ciągu dróg gminnych - ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach. Osiągnięcie celów określonych w ramach PROW 2014-2020 nastąpi poprzez poprawę infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Żędowice oraz poprawę dostępności do obiektu użyteczności publicznej - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach."

WYNIK OPERACJI    
Budowa drogi gminnej o długości 0,195 km.

Koszt realizacji operacji 564 326,07 zł.

Wnioskowana kwota pomocy 359 080 zł.

×

Wyszukaj w serwisie