polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie na 2022 r.

Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania.

 

 

24 stycznia 2022 roku minął termin składania formularzy zgłoszenia propozycji zadań
do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r. Po weryfikacji i analizie zgłoszonych projektów przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pozytywnie oceniono sześć zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania. Żadne zadanie nie otrzymało negatywnej opinii i nie zostało odrzucone.

 

  1. Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania przez mieszkańców gminy Zawadzkie
     w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r.

 

Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowy
koszt zadania*

1.

„Kaczkomat” – urządzenie wydające karmę dla ptactwa wodnego.

7.250,00 zł

2.

Kolorowe marzenie dzieci – budowa placu zabaw w Żędowicach.

50.000,00 zł

3.

Nowe Osiedle – Parking.

25.350,00 zł

4.

Basen letni w nowej odsłonie – zagospodarowanie terenu przy basenie letnim w Zawadzkiem.

49.768,00 zł

5.

Doposażenie jednostki OSP Zawadzkie w sprzęt ratowniczy.

47.550,00 zł

6.

Utwardzenie terenu dla bezpiecznego parkowania samochodów.

45.900,00 zł

 

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie
w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania.

 

 

W okresie od dnia 11 marca do 24 marca br. Trwa etap kampanii informacyjnej
o zadaniach. Autorzy propozycji zadań mają możliwość promowania zgłoszonych przez siebie zadań na dowolne sposoby (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Celem tego etapu jest dotarcie z informacją do jak największego grona mieszkańców gminy Zawadzkie, którzy uprawnieni są do oddawania głosów na obrane przez siebie zadanie.

 

Życzymy powodzenia!

×

Wyszukaj w serwisie