polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże  Granty!

Konkurs Duże Granty 2022

Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże Granty! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Decydując się na udział w konkursie grantowym możesz otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości!

Termin składania wniosków upływa 21 marca o godzinie 12:00 (w południe).

Harmonogram PROW 2022

Odnosząc się natomiast do aktualnego harmonogramu PROW można stwierdzić, że w pierwszym półroczu 2022 r. pojawią się nabory PROW takie jak:

  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – od 1 stycznia 2022 r. jako nabór ciągły,
  • Premie dla młodych rolników – marzec 2022 r.,
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e (nawadnianie w gospodarstwie) – marzec 2022 r.,
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a (rozwój produkcji prosiąt) – marzec 2022 r.,
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw – marzec/kwiecień 2022 r. (nabór zależny od dostępności środków).,
  • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – maj 2022 r.,

Dotacje dla rolników – druga połowa 2022 r.

Natomiast w drugim półroczu 2022 r. w harmonogramie znalazły się kolejne nabory PROW, a mianowicie:

  • Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – czerwiec 2022 r., a także październik/ listopad 2022 r.,
  • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, wsparcie na zalesienie – w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r.,
  • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – listopad/grudzień 2022 r.,
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – listopad 2022 r.
×

Wyszukaj w serwisie