polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie, że w dniu 31 marca i 1 kwietnia br. na placu targowym w Zawadzkiem organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (z samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że mieszkaniec gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu:

- 31 marzec 2022 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 – 18:00,

- 1 kwietnia 2022 r. (piątek) w godzinach od  8:00 – 16:00.

Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad powinien udokumentować, że posiada naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. mieć ze sobą potwierdzenie ostatniej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Odpady dostarczone przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Zawadzkie lub pochodzące z firm, a także dostarczone do punktu poza wyznaczonymi godzinami obowiązywania zbiórki mobilnej – nie będą odbierane.

Wszelkie próby „podrzucenia” odpadów, będą zgłaszane na Policję.

Poniżej do pobrania regulamin organizowanej zbiórki.

PDFREGULAMIN ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ROZBIÓRKOWO-BUDOWLANYCH 2022.pdf (123,86KB)

REGULAMIN ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ROZBIÓRKOWO-BUDOWLANYCH 2022-1.jpeg
 

×

Wyszukaj w serwisie