polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Budżety obywatelskie to atrakcyjna forma i szansa dla angażowania społeczności lokalnej w działania samorządu terytorialnego. Kolejna, druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Zawadzkiem to możliwość realizacji naszych obywatelskich inicjatyw, które chcielibyśmy zrealizować z pożytkiem dla ogółu mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią zadań i oddania głosu na wybraną przez siebie inicjatywę!

 

BO Gmina Zawadzkie 2022.png

 

Przejdź do głosowania elektronicznego: Głosowanie: Budżet Obywatelski Gminy Zawadzkie na 2022 r.
 

Wersja papierowa karty do głosowania: PDFKarta do głosowania na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf (117,78KB)

 

Papierowe karty do głosowania na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego można złożyć w zamkniętej kopercie w skrzynkach znajdujących się: przy wejściu głównym do Urzędu, w filii Biblioteki Publicznej w Kielczy przy ul. Leśnej 33, (47-126 Kielcza), w filii Biblioteki Publicznej w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35, (47-120 Żędowice) albo w specjalnej urnie znajdującej się w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie

Głosowanie zostało zakończone.

 

×

Wyszukaj w serwisie