polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż ze względów organizacyjnych od dnia 01.04.2022 r. do 31.07.2022 r. następuje znaczne ograniczenie zasad funkcjonowania kasy urzędu.
W kasie przyjmowane będą wyłącznie wpływy z tytułu opłaty skarbowej (wynikające z ustawy o opłacie skarbowej) za czynności urzędowe wykonywane przez pracowników urzędu z tytułu zapłaty za m. in.: sporządzenie aktów stanu cywilnego i innych czynności w ramach spraw załatwianych w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; wydanie zaświadczenia; potwierdzenie zgodności z oryginałem przedłożonego dokumentu itp. i inne załatwiane przez komórki organizacyjne urzędu.
Pozostałe opłaty takie, jak: zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne), wieczyste użytkowanie gruntu, wpłaty z tytułu składek MKZP, należy uiszczać w bankach, na poczcie, bądź poprzez internet. W przypadku podatków, numer indywidulanego rachunku bankowego przypisanego do konkretnego podatnika, znajduje się na otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru podatku.
Wszelkich informacji pomocnych przy dokonywaniu zapłaty należności udzielają pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego, nr telefonu: 77 4 623 147, 156.
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

 

×

Wyszukaj w serwisie