polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołuję na dzień 11 kwietnia 2022 r. na godz. 15.00 Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Zawadzkiego do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                            Przewodniczący

                                                                  Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 

                                                                              Dariusz Zajdel

 

×

Wyszukaj w serwisie