polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z przystąpieniem przez gminę Zawadzkie do opracowania projektu pn. Strategii Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety.

Ankietę można pobrać ze strony www.zawadzkie.pl, w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, a mieszkańcy wsi Kielcza i Żędowice ankietę mogą otrzymać od sołtysów.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:

  • przesyłając pocztą,
  • osobiście do budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
  • osobiście do sołtysom wsi Kielcza oraz Żędowice,
  • wypełniając w sposób elektroniczny.

 

Link do ankiety: 

×

Wyszukaj w serwisie