polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  31.03.2022 r. – 14.04.2022 r.

 

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 6698/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2022r.

 

_PDFuchwała ZWO nr 6698.2022 z dnia 28 marca 2022r.pdf._pdf (1,76MB)

formularz  uwag DOCformularz-uwag.doc (36,50KB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie