polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Zespół Konsultacyjno-Doradczy Seniorów działający przy Burmistrzu Zawadzkiego odbył spotkanie, którego głównym tematem było omówienie aktualnych zagadnień z życia gminy oraz sytuacji seniorów. Omówiono również aktualne formy wsparcia osób starszych w gminie prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, w tym między innymi  program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem”, który polega na zapewnieniu dostępu seniorów do tzw. opasek bezpieczeństwa.

7.04.2022 r. Zespól Seniorów.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie