polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

na dzień  25 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00.

 

Sesja odbędzie się w Sali nard Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (Zawadzkie, ul. Dębowa 13). Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie porządku obrad Sesji;
 3. przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2022 r. oraz 11 kwietnia 2022 r.    
 1. Wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 4. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 5. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i organizacyjne.
 9. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Zakończenie obrad Sesji.             

 

 

Przewodniczący

                                                                                                      Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                                      Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie