polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obowiązek zgłoszenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków obowiązuje od 1 lipca 2021 r., a właściciele nieruchomości mają na jego wypełnienie 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2022 r. Zostały już więc tylko nieco ponad 2 miesiące!

Do tej pory obowiązku tego nie dopełniło 1457 właścicieli budynków na 2318 budynków w gminie Zawadzkie .

Za brak złożonej deklaracji grozi mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu – kara grzywny do 5 tys. zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nie dobrowolna baza. Wpisać się do niej powinni wszyscy właściciele lub zarządcy nieruchomości w kraju.

Właściciele nieruchomości posiadający profil zaufany mogą zgłosić swoją nieruchomość do ewidencji poprzez stronę: https://zoneapp-official.gunb.gov.pl/ a pozostali poprzez wypełnienie deklaracji i złożenie jej w tut. Urzędzie.

Wzory deklaracji:

  1. Deklaracja budynki i lokale mieszkalne: PDFdeklaracja-a.pdf (253,95KB)

  2. Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne: PDFdeklaracja-b.pdf (283,75KB)

164180422761dbf1c3a8d28.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie